Routinebepaling van de mate van bloedplaatjesremming bij gebruik van acetylsalicylzuur of clopidogrel niet zinvol
Open

Stand van zaken
30-01-2009
Miranda C.A. Kramer, Rienk Nieuwland, A. (Guus) Sturk en Rob J. de Winter
Gepubliceerd op 30-01-2009.
In print verschenen in week 5 2009.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B40