Risico’s op verspreiding van zikavirus binnen Europa
Open

Stand van zaken
08-07-2016
Janneke W. Duijster, Ewout B. Fanoy, C.J. (Arjan) Stroo, Margreet J.M. te Wierik, J.H.C.T. (Hans) van den Kerkhof en Marieta A.H. Braks

Leerpunten

  • De muggen die zikavirus kunnen overgedragen (Aedes aegypti en Aedes albopictus) hebben zich niet gevestigd in Nederland maar wel in delen van Zuid-Europa.
  • De huidige zikavirus-epidemie in Latijns-Amerika en de naderende zomer roepen vragen op over het risico op introductie van zikavirus door een mug of reiziger met het virus en de verspreiding van het virus in Nederland en Europa.
  • De kans op introductie van zikavirus via een besmet persoon die terugkeert uit een endemisch gebied is vele malen groter dan via besmette muggen of muggeneitjes.
  • De kans op verspreiding van zikavirus via muggen in Nederland is momenteel verwaarloosbaar klein omdat de geschikte muggensoorten in Nederland niet voorkomen, geschikte muggen zelden geïmporteerd worden en de overdracht van zikavirus van mug op mens in ons gematigde klimaat weinig efficiënt is.
  • Naar verwachting zullen de muggendichtheid, de blootstelling van besmette personen aan geschikte muggen, de temperatuur en vectorcapaciteit en -competentie onvoldoende zijn om een endemische circulatie van zikavirus in Europa te bewerkstelligen.
  • Er zijn onvoldoende argumenten om op voorhand op medische gronden een beperkend reizigersadvies voor de Mediterrane regio te geven, ook voor zwangere vrouwen.