Risicogroepen krijgen ‘coronamedicijn’ vergoed

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5341

artikel

Sinds 15 november 2022 wordt het ‘coronamedicijn’ nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) door zorgverzekeraars vergoed uit het basispakket voor ambulante volwassenen met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop. Dit zijn mensen met een ernstig verminderde afweer of met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop door comorbiditeit of klinische conditie, van wie wordt aangenomen dat ze nog niet besmet zijn geweest met SARS-CoV-2.

De vijfdaagse kuur bestaat uit tweemaal daags gelijktijdig twee tabletten van de SARS-CoV-2-specifieke proteaseremmer nirmatrelvir en één tablet ritonavir, die de beschikbaarheid van nirmatrelvir verhoogt (Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6817). Patiënten moeten de kuur zo snel mogelijk na het begin van de symptomen starten, maar in ieder geval binnen vijf dagen – dat zou het meeste effect bewerkstelligen (N Engl J Med. 2022;386:1397-408). Volgens een recentere observationele studie had het middel ook meerwaarde tijdens de omikrongolf (Ann Intern Med. 2022; online 13 december). Voor het middel afgeleverd mag worden, moet een artsenverklaring van Zorgverzekeraars Nederland worden ingevuld.

Om de antivirale middelen deze winter nog beschikbaar te stellen, heeft het Zorginstituut een voorlopige vrijstelling verleend voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Deze volgt ‘op een later tijdstip’ nog. De kuur kost vooralsnog € 1242 per patiënt, wat in 2023 in totaal een kostenpost van naar schatting € 33-74 miljoen zal opleveren. Over een jaar evalueert het Zorginstituut of herbeoordeling nodig is.

Meer informatie over nirmatrelvir/ritonavir is terug te vinden op de website van het Farmacotherapeutisch Kompas. Daar zijn ook de vele geneesmiddeleninteracties te vinden.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Farmacotherapie
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties