Richtlijnen voor controle bij patiënten met prostaatcarcinoom
Open

Richtlijnen
25-02-2002
J.A. Witjes
Aanvaard op 06-12-2001.
Gepubliceerd op 25-02-2002.
In print verschenen in week 8 2002.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:360-2