Richtlijnen Gezondheidsraad over goede voeding 2015*

Commentaar
25-11-2015
Martijn B. Katan

Auteursinformatie

*Dit artikel is deels gebaseerd op een column in NRC (7 november 2015) getiteld ‘De zwakke punten van het nieuwe voedingsadvies’.

 

Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Gezondheidswetenschappen, Amsterdam.

Prof.dr. M.B. Katan, biochemicus en voedingskundige (katan99@falw.vu.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Martijn B. KatanICMJE-formulier