Richtlijn somatoforme klachten is stap in goede richting
Open

Commentaar
16-03-2011
Peter Lucassen

Auteursinformatie

Dr. P.L.B.J. Lucassen, huisarts te Bakel (tevens: Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen), (p.lucassen1@chello.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 februari 2011