Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie

Richtlijnen
10-04-2015
Marcel G.M. Olde Rikkert, Eric van Exel, Wilma Knol, A.W. (Evelien) Lemstra, Gerwin Roks en Frans R.J. Verhey
  • De richtlijn ‘Dementie’ is uitgebreid met aanbevelingen op het gebied van psychosociale interventies voor patiënten, mantelzorgers en professionals.
  • De aanbevelingen op het gebied van diagnostiek in deze herziene richtlijn gaan uit van een stapsgewijze uitbreiding van het onderzoek met als doel de oorzaak van de dementie vast te stellen. Dit wordt gestuurd door de recente diagnostische criteria, het bewijs over de diagnostische waarde van aanvullend onderzoek én de wens van de patiënt.
  • Hoewel er de laatste jaren geen grote therapeutische doorbraken zijn bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer, biedt de herziene richtlijn ook op dit gebied belangrijke nieuwe aanbevelingen, bijvoorbeeld over de toedieningsroutes (pleister of preparaten met een vertraagde afgifte van cholinesteraseremmers als eerste keuze), het gebruik van combinatietherapie (geen memantine samen met cholinesteraseremmers voorschrijven) en de gewenste periodieke monitoring van de effectiviteit van antipsychotica en cholinesteraseremmers.
  • De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl (zoeken op ‘dementie’) en krijgt een actief implementatietraject.