Richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’

Richtlijnen
07-10-2010
Monique W.M. de Laat, Melanie M. Wiegerinck, Frans J. Walther, Nicole Boluyt, Ben Willem J. Mol, Joris A.M. van der Post, Jan M.M. van Lith en Martin Offringa
  • Op verzoek van de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een landelijke multidisciplinaire werkgroep een evidencebased richtlijn ontwikkeld voor de zorg aan zwangeren met een dreigende vroeggeboorte na minder dan 26 weken zwangerschapsduur, en aan extreem vroeg geboren kinderen.

  • Een actieve opvang van de neonaat wordt geadviseerd vanaf een zwangerschapsduur van 24 0/7 weken, tenzij er zwaarwegende factoren zijn die een terughoudend beleid rechtvaardigen.

  • Bij dreigende vroeggeboorte dient overplaatsing van de zwangere naar een perinatologisch centrum plaats te vinden vanaf een zwangerschapsduur van 23 4/7 weken.

  • Bij dreigende vroeggeboorte wordt geadviseerd glucocorticoïden ter bevordering van de foetale longrijping toe te dienen vanaf een zwangerschapsduur van 23 5/7 weken.

  • Vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken kan men overwegen een sectio caesarea te verrichten als tijdens een spontane vroeggeboorte de foetale conditie hier aanleiding toe geeft.