Richtlijn ‘Overgewicht’ weinig specifiek
Open

Commentaar
26-06-2012
Tanja G. M. Vrijkotte, Marieke L. A. de Hoog en Manon van Eijsden

Recent is de samenvatting van de richtlijn ‘Overgewicht’ voor de jeugdgezondheidszorg verschenen in het NTvG (A4718).1 De richtlijn adviseert over preventie, signalering en ketenaanpak van overgewicht binnen de jeugdgezondheidszorg. Na het vaststellen van overgewicht bij een kind wordt een veranderplan op maat opgesteld, waarbij verschillende elementen worden aangestipt (bewegen, ontbijten, frisdrankgebruik, televisiekijken en computeren). Bij onvoldoende effect van de aanpak wordt doorverwezen naar een intensief leefstijlprogramma. Hoewel deze richtlijn een goed initiatief is, ontbreken specifieke adviezen voor groepen waarin de problemen met overgewicht het grootst zijn, bijvoorbeeld voor jonge allochtone kinderen. Ook zullen er niet alleen binnen de jeugdgezondheidszorg maar ook op maatschappelijk niveau veranderingen moeten plaatsvinden om de kinderen van nu voor overgewicht en alle gevolgen van dien te behoeden.

Ernst van overgewicht op jonge leeftijd

De noodzaak van preventie van overgewicht bij kinderen wordt steeds groter, nu het percentage kinderen met overgewicht in de afgelopen decennia fors is toegenomen.