Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen’. II. Speciale omstandigheden en organisatie van de zorg
Open

Richtlijnen
06-09-2010
Gerard Dijkstra, Luc J.J. Derijks, Govert J. Houwert, Hans Wolf en Ad A. van Bodegraven
  • De richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD) bij volwassenen’ beschrijft de aanbevolen, multidisciplinaire aanpak van volwassen patiënten met IBD na analyse van de literatuur, volgens principes van evidence-based richtlijnontwikkeling.

  • Colitis ulcerosa en ziekte van Crohn zijn geassocieerd met tijdelijke of permanente extra-intestinale aandoeningen: reactieve inflammatoire condities, geassocieerde condities en condities die ontstaan als gevolg van een langer bestaande darmziekte.

  • Als eerste probeert men de ziekteactiviteit van IBD te verminderen en daarna volgt, bij aanhoudende klachten, gerichte therapie van de extra-intestinale verschijnselen.

  • De fertiliteit bij vrouwen met IBD die nooit geopereerd zijn, is vergelijkbaar met vrouwen zonder deze aandoening. Met uitzondering van methotrexaat bij beide geslachten en van sulfasalazine bij mannen is van geen van de gebruikelijke medicamenten voor IBD een ongunstige invloed op de fertiliteit bekend. Na buikoperaties neemt de fertiliteit af.

  • IBD-patiënten wordt geadviseerd om alleen in een langduriger, rustige fase (idealiter > 1 jaar) van de aandoening zwanger te worden. De kans op zwangerschapscomplicaties is niet verhoogd indien de IBD in remissie is, maar wel bij ziekteactiviteit.

  • Nulliparae met een ileo-anale pouch hebben ongeveer 50% kans op fecale incontinentieklachten op langere termijn; daarom kan een geplande sectio in de a terme periode voor hen van voordeel zijn. Zo ook geldt dit bij vrouwen met complexe perianale ziekte.

  • De levensverwachting voor de totale groep patiënten met colitis ulcerosa is normaal, die voor de totale groep patiënten met ziekte van Crohn is licht verlaagd. Deze gunstige bevindingen zijn nog niet doorgedrongen tot verzekeraars van leven.

  • De veelvormige en door veel professionals te verlenen zorg voor een IBD-patiënt stelt hoge eisen aan de organisatie van de zorg door ziekenhuizen en behandelaars.

  • De transitie van kinderarts naar MDL-arts voor volwassenen is voor patiënten en ouders ingrijpend.