Richtlijn ‘Astma bij kinderen (0-19 jaar)’ voor de jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen
28-11-2012
Jacqueline M. Breuning-Boers, Nen Heerdink, Mascha Kamphuis, Helma van Gameren-Oosterom en Caren Lanting
  • De evidencebased richtlijn ‘Astma bij kinderen (0-19 jaar)’ voor de jeugdgezondheidszorg (jgz) heeft als doel het voorkómen en terugdringen van symptomen van astma. In de richtlijn staat een groot aantal adviezen dat geldt voor alle disciplines in de gezondheidszorg die contact hebben met kinderen.

  • Primaire preventie (voorkómen van astma): de belangrijkste bewezen interventie is niet roken, passief noch actief. Het geven van borstvoeding heeft een klein beschermend effect. Vanaf het eerste huisbezoek bij de leeftijd van 2 weken adviseert de verpleegkundige niet te roken en om borstvoeding te geven.

  • Secundaire preventie (vroege opsporing ): bij elk contactmoment in de jgz vraagt de professional naar klachten van benauwdheid en piepen bij de ademhaling. Bij verdenking op astma wordt naar de huisarts verwezen.

  • Tertiaire preventie (verminderen van klachten bij kinderen met astma): de belangrijkste adviezen zijn niet roken (passief noch actief) en de adviezen van de behandelend arts goed te volgen.