Richtlijn ‘Astma bij kinderen (0-19 jaar)’ voor de jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen
28-11-2012
Jacqueline M. Breuning-Boers, Nen Heerdink, Mascha Kamphuis, Helma van Gameren-Oosterom en Caren Lanting

Auteursinformatie

TNO, afd. Child Health, Leiden.

Dr. J.M. Breuning-Boers, drs. N. Heerdink en drs. H. van Gameren-Oosterom, artsen; dr. M. Kamphuis, arts maatschappij en gezondheid; dr. C. Lanting, arts-epidemioloog.

Contactpersoon: dr. J.M. Breuning-Boers (jacqueline.breuning@tno.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5204; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: TNO, het instituut waar de auteurs werkzaam zijn, ontving van ZonMw subsidie voor het opstellen van de richtlijn.
Aanvaard op 19 juni 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Jacqueline M. Breuning-BoersICMJE-formulier
Nen HeerdinkICMJE-formulier
Mascha KamphuisICMJE-formulier
Helma van Gameren-OosteromICMJE-formulier
Caren LantingICMJE-formulier