Retinopathie door chloroquine

Casuïstiek
07-01-2019
A. Ly Nguyen, Annelie N. Tan en A.P.M. (Sjan) Lavrijsen

Chloroquine (CQ) en hydroxychloroquine (HCQ) kunnen ernstige retinopathie induceren die zich doorgaans uit in bull’s-eye-maculopathie.1,2 Wij beschrijven een patiënte met een CQ-geïnduceerde retinopathie. Deze casus illustreert het belang van oogheelkundige controles bij patiënten die behandeld worden met HCQ of CQ. Tevens laat de casus zien dat het belangrijk is om de status van risicofactoren voor retinopathie, die van invloed zijn op de gewenste frequentie van oogheelkundige controles, tijdens de behandeling na te gaan.

Aanvaard op 23-08-2018.
Gepubliceerd op 07-01-2019.
In print verschenen in week 2 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2904