Respiratoire complicaties bij vroege electieve sectio caesarea

Klinische praktijk
Niloufar Ashtiani
Wanda Hagmolen of ten Have
W. Tim Vreede
W.P. (Hella) Vogt
Ruurd M. van Elburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A57
Abstract

Samenvatting

Twee neonaten werden geboren via een vroege electieve sectio ceasarea, na respectievelijk 38 2/7 en 38 0/7 week zwangerschap. Zij kregen ernstige respiratoire complicaties, respectievelijk een pneumothorax en respiratoire insufficiëntie, waarvoor zij werden opgenomen op de neonatale intensive care en waarvoor zij moesten worden beademd. Er is wetenschappelijk bewijs dat, indien een keizersnede plaatsvindt vóór een zwangerschapsduur van 39 0/7 week, er een verhoogd risico bestaat voor respiratoire complicaties als idiopathisch respiratoir distresssyndroom of een ‘wet lung’. Toch worden er nog steeds keizersnedes gepland vóór de 39e zwangerschapsweek.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Almere.

Drs. N. Ashtiani (thans: VU Medisch Centrum, Amsterdam) en dr. W. Hagmolen of ten Have (thans: arts in opleiding tot longarts, Medisch Spectrum Twente, Enschede), artsen; drs. W.T. Vreede, kinderarts.

IJsselmeerziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Lelystad.

Drs. W.P. Vogt, kinderarts.

VU Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Dr. R.M. van Elburg, kinderarts-neonatoloog.

Contact dr. R.M. van Elburg (rm.vanelburg@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 mei 2009

Ook interessant

Reacties