Resistentie bij Mycobacterium tuberculosis in Nederland
Open

Onderzoek
03-11-1996
C.S.B. Lambregts-van Weezenbeek, B. van Klingeren en J. Veen
Aanvaard op 01-11-1995.
Gepubliceerd op 03-11-1996.
In print verschenen in week 44 1996.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2187-91