Relatie acuut myocardinfarct en koffieconsumptie afhankelijk van het cytochroom P450-genotype

Onderzoek
P.H. van Erp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2512
Download PDF

Tot dusver is het lastig gebleken om een relatie aan te tonen tussen koffiegebruik en de kans op een acuut myocardinfarct. Koffie bestaat uit een mengsel van chemische verbindingen die alle mogelijk dit effect op het hart kunnen hebben. Bovendien wordt koffiegebruik in verband gebracht met een minder gezonde leefstijl, wat op zich risicoverhogend is. Cafeïne wordt gemetaboliseerd door het cytochroom P450 1A2 (CYP1A2). Dit enzym kent een belangrijk ‘single’-nucleotidepolymorfisme (SNP) dat resulteert in een verminderd induceerbaar CYP1A2. Dragers van het CYP1A21F/1F- of CYP1A21A/1F-genotype metaboliseren cafeïne langzamer dan dragers van het CYP1A21A/1A-genotype.

In de studie van Cornelis et al. wordt gekeken of het CYP1A2-genotype de relatie tussen koffieconsumptie en het risico op een acuut niet-fataal myocardinfarct beïnvloedt.1 In deze studie werden 2014 mensen geïncludeerd die een acuut niet-fataal myocardinfarct hadden doorgemaakt. Per patiënt werd een controle gezocht, die gematcht werd op leeftijd, geslacht en leefgebied. De koffieconsumptie werd onderverdeeld in 4 categorieën: minder dan 1 eenheid, 1 eenheid, 2-3 eenheden en 4 of meer eenheden koffie per dag. In de uiteindelijke analyse is gecorrigeerd voor bekende verstorende variabelen, zoals roken.

In de studie wordt aangetoond dat het drinken van 2 of meer eenheden koffie per dag gerelateerd is aan een verhoogd risico op een acuut niet-fataal myocardinfarct in de groep langzame metaboliseerders. De oddsratio (OR) bij 2-3 eenheden koffie per dag was 1,36 (95-BI: 1,01-1,83). Het effect werd sterker bij het gebruik van meer eenheden koffie per dag; de OR bij 4 of meer eenheden koffie per dag is 1,64 (95-BI: 1,14-2,34). De relatie tussen koffiegebruik en acuut myocardinfarct werd echter niet waargenomen in de groep snelle metaboliseerders: de OR bij 2-3 eenheden koffie per dag was 0,78 (95-BI: 0,56-1,09) en bij 4 of meer eenheden koffie per dag was de OR 0,99 (95-BI: 0,66-1,48). De relatie tussen koffiedrinken en een acuut myocardinfarct was het grootst bij de leeftijdsgroep

In de studie van Cornelis et al. wordt verondersteld dat blootstelling aan cafeïne het risico op een myocardinfarct vergroot. Ze hebben echter in de studie niet aangetoond dat de langzamere metaboliseerders van cafeïne ook daadwerkelijk een hogere blootstelling aan cafeïne hebben. Daarnaast is het cholesterolgehalte in het bloed niet bepaald, hoewel het materiaal wel beschikbaar was. Cholesterol is een bekende voorspellende variabele in het risico-onderzoek naar myocardinfarct.

Literatuur
  1. Cornelis MC, El-Sohemy A, Kabagambe EK, Campos H. Coffee, CYP1A2 genotype, and risk of myocardial infarction. JAMA. 2006;295:1135-41.

Gerelateerde artikelen

Reacties