Registratie van etniciteit onder voorwaarden toegestaan
Open

Commentaar
08-06-2009
M.C. (Corrette) Ploem

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Mr.dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist (m.c.ploem@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 april 2009