Regels voor in te zenden copy

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1979