Regels en veiligheid in de zorg

Reactie op het rapport ‘Veilige zorg, goede zorg?’
Perspectief op onderzoek
05-08-2019
Roland Bal, Hester van de Bovenkamp en Iris Wallenburg
Aanvaard op 19-06-2019.
Gepubliceerd op 05-08-2019.
In print verschenen in week 32 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4176