Reflexen van Magnus en De Kleyn tijdens een epileptiform toeval

Klinische praktijk
Verhaart, W.J.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:958-60