Ramaermedaille 1993

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1323

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op 23 en 24 april 1993 zal opnieuw de op 2 augustus 1918 ingestelde tweejaarlijkse Ramaermedaille worden uitgereikt aan de Nederlander, die in de voorafgaande twee jaren, naar het oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de vereniging de verdienstelijkste bijdrage heeft geleverd op het gebied van de klinische psychiatrie. Deze bijdrage dient te blijken uit geschriften, waaronder proefschriften en tijdschriftartikelen.

Tot uiterlijk 1 oktober 1992 kunnen gegadigden worden opgegeven bij de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Postbus 20062, 3502 LB Utrecht; tel. 030-823303.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties