Q.M.Gastmann-Wichers-Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:883

Deze stichting voor bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van lepra stelt voor het jaar 1987 enkele subsidies beschikbaar (in beginsel variërend van ƒ 1000,- tot ƒ 5000,-) voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van lepra. Kandidaten die voor een dergelijke subsidie in aanmerking willen komen, dienen zich te richten tot de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur, dr.W.R.Faber, Gentiaanstraat 6, 1402 CS Bussum. De aanvragen dienen vóór 15 september 1986 in zijn bezit te zijn.

Ook interessant

Reacties