Pyoderma gangrenosum

Complicatie na operatieve behandeling voor carpaletunnelsyndroom
Casuïstiek
10-06-2019
Daan Geerards, Thijs de Wit en Guido H.C.G. Dolmans
Aanvaard op 30-11-2018.
Gepubliceerd op 10-06-2019.
In print verschenen in week 24 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3393