Psychopharmaca: Confrontatie met het hoofdthema: Vorderingen in de geneeskunde en haar gevolgen voor patiënt, arts en gemeenschap

Klinische praktijk
Dijk, W.K. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:2213-7