Psychologische en psychiatrische zorg bij erfelijke hersenziekten

Klinische les
25-11-2019
Lucienne B. van der Meer, Gregory P. Sprenger en Erik van Duijn

Dames en Heren,

Erfelijke hersenziekten geven een complex beeld van neurocognitieve, neuropsychiatrische en lichamelijke symptomen vanaf gemiddeld middelbare leeftijd. De patiënten worden meestal volledig zorgafhankelijk en overlijden vaak op relatief jonge leeftijd. Hun nakomelingen hebben een hoog risico de ziekte ook te krijgen. Gedurende de levensloop kunnen de patiënten en hun gezinsleden psychische klachten krijgen die tot telkens nieuwe zorgvragen leiden. Voor zorgverleners die incidenteel met erfelijke hersenziekten te maken krijgen, kan het lastig zijn adequate zorg te vinden. De twee ziektegeschiedenissen in de klinische les illustreren het belang van gespecialiseerde, multidisciplinaire psychologische en psychiatrische zorg.

Aanvaard op 18-09-2019.
Gepubliceerd op 25-11-2019.
In print verschenen in week 48 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3746