Psychoanalytisch denken in de hedendaagse kinderpsychiatrie
Open

Stand van zaken
04-02-1989
J.A.R. Sanders-Woudstra

Auteursinformatie

Mw.prof.dr.J.A.R.Sanders-Woudstra, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, Emmalaan 93, 3051 JE Rotterdam.