Psychische problemen in de huisartspraktijk veelvormiger en diffuser dan in de psychiatrie
Open

Onderzoek
21-01-1994
J.M. Bensing en P.F.M. Verhaak

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL), Postbus 1568, 3500 BN Utrecht.
Mw.prof.dr.J.M.Bensing (tevens: Rijksuniversiteit, afd. Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie, Utrecht) en dr.P.F.M.Verhaak, klinisch psychologen.
Correspondentieadres: mw.prof.dr.J.M.Bensing.