Psoriasis traumatica na neosalvarsaanbehandeling

Onderzoek
Hoog, P.H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:838-44