Programma leefstijlcampagnes van start

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2507-8
Download PDF

Volgend jaar gaat bij ZorgOnderzoek Nederland-Medische Wetenschappen (ZonMw) een programma van start dat gewijd is aan de communicatie over een gezond en sportief leven. Voor dat programma is in 2003 een budget van 4,5 miljoen euro beschikbaar. De leefstijlcampagnes die in het eerste ‘Preventieprogramma 1998-2002’ zijn begonnen, zullen centraal staan. De doelstelling van het ZonMw-programma wordt dan ook mensen bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl en hun eigen mogelijkheden om gezonder te leven en hun gedrag aan te passen, schrijft Mediator (2002;8:5), een gemeenschappelijk nieuwsbulletin van ZonMw en de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland. Ook zullen mensen gestimuleerd worden om meer informatie en advies op maat te zoeken. Het gaat daarbij vooral om leefstijlfactoren als niet roken, meer bewegen, gezonde voeding, matig alcoholgebruik en veilig vrijen.

Preventie moet volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een hoge prioriteit krijgen, zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van de implementatie van onderzoeksresultaten. Dit blijkt onder andere uit het onlangs verschenen RIVM-rapport ‘Gezondheid op koers? Volksgezondheid toekomst verkenning 2002’ (www.rivm.nl). Daarin wordt gesteld dat een aanzienlijk deel van de jaarlijkse sterfte (in totaal 140.000 sterfgevallen in 2002) samenhangt met gedrag: roken (de oorzaak van ongeveer 15 van de totale sterfte), onvoldoende bewegen (6), ernstig overgewicht (6), hoge bloeddruk (6), te weinig groenten- en fruitconsumptie (5) en te veel consumptie van verzadigd vet (5) (figuur). In beginsel zijn de hierdoor veroorzaakte ziekten te vermijden en is er dus met preventie een enorme gezondheidswinst te behalen, aldus het rapport. Daarnaast zal door gezonder gedrag de druk op het zorggebruik mogelijk afnemen. Nu is 5 tot 9 van de totale uitgaven aan gezondheidszorg (36 miljard) toe te schrijven aan overgewicht en een te hoge bloeddruk.

Bij de bevordering van goed gedrag volgens de moderne aanpak wordt in het rapport uitgegaan van een stimulerende omgeving en een geïntegreerde benadering binnen ‘settings’, in plaats van nadruk op gedragsbeïnvloeding alleen. Dit kan als het gezonde gedrag een duidelijke plaats krijgt binnen het gehele sociaal-culturele leven, op school, bij sport en recreatie, op het werk, in de wijk en in het verkeer. Daarnaast kan nog veel winst worden geboekt als naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook andere sectoren van de overheid en publieke en private partijen bij de aanpak betrokken worden, bijvoorbeeld door prijsprikkels, helderheid over ‘goede’ en ‘slechte’ producten, informatie over de inrichting van de werkplek en aandacht voor preventie in de opleiding.

Gerelateerde artikelen

Reacties