Procalcitoninebepaling bij koorts op de SEH
Open

De HiTEMP-trial en de strijd tegen antibioticaresistentie
Onderzoek
18-03-2015
Yuri van der Does

Auteursinformatie

*Namens de HiTEMP-studiegroep, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

 

Erasmus MC, afd. Spoedeisende Hulp, Rotterdam.

Drs. Y. van der Does, SEH-arts (y.vanderdoes@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Belangenverstrengeling

Aanvaard op 18 februari 2015

AuteurBelangenverstrengeling
Yuri van der DoesICMJE-formulier