Problematisch arbeidsverzuim

Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
Onderzoek
07-06-2016
Philip J. van der Wees, Niek Stadhouders, J.B. (Bart) Staal en Patrick P.T. Jeurissen
Aanvaard op 11-04-2016.
Gepubliceerd op 07-06-2016.
In print verschenen in week 24 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D48