Prikkelbaredarmsyndroom: van richtlijn tot maatwerk?
Open

Commentaar
23-04-2012
Leopold G. Engels

Reacties (1)

Jan Plas
01-06-2012 06:59

Betekent lactose-intolerant >> lactose-deficiënt?

Ik merk even op dat Leopold G. Engels spreekt van lactose-intolerantie. Mijn vraag is of hij hiermee niet lactase deficiëntie bedoelt. Lactase, het enzyme door het lichaam geproduceerd in te lage mate of helemaal niet , kan nl. ook vervangen worden door een voedingssupplement dat exogene lactase, een enzym gewonnen uit Aspergillus oryzae, aanbrengt. Deze lactase helpt bij de omzetting van lactose tot glucose en galactose (In België gecommercialiseerd onder de naam Lactose-OK). Om een hoeveelheid van 12g lactose te verteren (equivalent aan 1 glas melk) wordt aangeraden van hogervermelde specialiteit 1 gelule in te slikken, voor de maaltijd.
Deze exogene lactose kan dan ook bijdragen tot het "eet-confort" van de patiënt. In vele bereidingen in eethuizen en restaurants worden immers melkprodukten verwerkt.
 
Jan Plas, apotheker, Belgie