Prijsvariatie van medische producten in Nederland*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Anouk den Ambtman
Joris Knoben
Dana van den Hurk
Mark Van Houdenhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5193
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyseren of er een verschil bestaat tussen de werkelijke nettoprijzen die Nederlandse ziekenhuizen voor medische producten betalen en bepalen hoe eventuele verschillen verklaard kunnen worden.

Opzet

Observationeel vragenlijstonderzoek.

Methode

Van de 79 Nederlandse ziekenhuizen vulden er 38 een enquête in over de daadwerkelijk betaalde prijzen van 17 veelgebruikte medische producten. Deze gegevens werden verzameld in de periode 2017-2018. De ziekenhuizen leverden vrijwillig en anoniem de gegevens aan. Deze werden opgenomen in de Hospital Purchase Benchmark en geanalyseerd om prijsverschillen te achterhalen.

Resultaten

We vonden grote prijsverschillen voor de uitgevraagde medische producten (gemiddelde variatiecoëfficiënt: 71%). In het algemeen waren deze verschillen lastig te verklaren (gemiddelde R2: 26%). Slechts bij 8 van de 17 producten was een hoger inkoopvolume statistisch significant gecorreleerd aan een lagere nettoprijs voor het betreffende ziekenhuis. De totale besteding in euro’s voor een assortimentsgroep bij de betreffende leverancier en de totale besteding in euro’s voor alle producten bij de betreffende leverancier waren niet gerelateerd aan de betaalde nettoprijs.

Conclusie

Alleen het inkoopvolume van 8 van de 17 producten hield verband met lagere betaalde prijzen. Het inkoopvolume van de overige 9 van de 17 producten, de totale besteding voor een assortimentsgroep en de totale besteding voor alle ingekochte producten van een specifieke leverancier waren niet gerelateerd aan lagere nettoprijzen. Deze resultaten wijken af van verwachtingen op basis van de economische theorie. 74% van de variantie bleef onverklaard.

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, Institute for Management Research, Nijmegen: dr. A. den Ambtman, bedrijfskundige (tevens: Sint Maartenskliniek, Nijmegen); prof. dr. J. Knoben, bedrijfseconoom; D. van den Hurk, MSc, bedrijfskundige; prof. dr. M. Van Houdenhoven, zorgeconoom (tevens: Sint Maartenskliniek, Nijmegen).

Contact A. den Ambtman (a.denambtman@maartenskliniek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anouk den Ambtman ICMJE-formulier
Joris Knoben ICMJE-formulier
Dana van den Hurk ICMJE-formulier
Mark Van Houdenhoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties