Preventief onderzoek van de cervix uteri ter voorkoming van sterfte aan cervixcarcinoom

Klinische praktijk
Sindram, I.S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:916-21