Preventie in de eerste lijn*
Open

Van een individuele naar een systematische aanpak
Onderzoek
28-05-2015
Hedwig M.M. Vos, Iris M.A. Adan, François G. Schellevis en Antoine L.M. Lagro-Janssen

Leerpunten

  • Bij de implementatie van preventie in de huisartsenpraktijk is financiële steun van cruciaal belang.
  • Andere belangrijke bevorderende factoren voor de implementatie van preventie in de huisartsenpraktijk zijn de angst voor het verlies van het preventiedomein aan andere beroepsgroepen, politieke druk, de toepasbaarheid van preventie in de dagelijkse praktijk en het besef dat iedereen dezelfde zorg zou moeten krijgen.
  • Huisartsen twijfelen bij het implementeren van preventie als er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is en er onzekerheid is over financiële vergoeding en logistieke steun.
  • De systematische influenzavaccinatie werd geïmplementeerd na toezegging van financiële steun.
  • Financiële steun ontbrak bij de invoering van het preventieconsult; dat is dus nog niet grootschalig geïmplementeerd.