Prestatie-indicatoren als maat voor de kwaliteit van medische zorg: retoriek en realiteit
Open

Commentaar
09-12-2005
R.W.M. Giard
Aanvaard op 03-11-2005.
Gepubliceerd op 09-12-2005.
In print verschenen in week 49 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2715-9