Prenataal vastgestelde orofaciale schisis
Open

Stand van zaken
20-05-2009
Niek Exalto, Titia E. Cohen-Overbeek, Leon N.A. van Adrichem, Gretel G. Oudesluijs, A.J.M. (Jeanette) Hoogeboom en Hajo I.J. Wildschut

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Rotterdam.

Afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, subafd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde: dr. N. Exalto en dr. H.I.J. Wildschut, gynaecologen; dr. T.E. Cohen-Overbeek, arts.

Afd. Klinische Genetica: drs. G.G. Oudesluijs en drs. A.J.M. Hoogeboom, klinisch genetici.

Afd. Plastische Chirurgie: dr. L.N.A. van Adrichem, plastisch chirurg.

Contactpersoon: dr. N. Exalto (exalto@gyn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 februari 2009