Praktische psychofarmacologie.
Open

Media
03-03-1988
P. Moleman, L. Pepplinkhuizen en H.G.M. Rooijmans
P.Moleman en L.Pepplinkhuizen, Praktische psychofarmacologie. 226 bl., tabellen. Bunge, Utrecht 1987. Prijs: ingen. ƒ 65,-.

De laatste jaren zijn verschillende Nederlandstalige gidsen voor psychofarmacotherapie verschenen (bijv. ‘Psychofarmacotherapie’ van Börger en Weijling, besproken in dit tijdschrift 1983; 1636). Dit boek kenmerkt zich door een duidelijk protocollaire aanpak: er is veel aandacht voor de diverse beslissingsmomenten tijdens een psychofarmacologische ...