Praktische leidraad ‘Echogeleide foamsclerose van stamvarices’
Open

Richtlijnen
29-04-2009
Nadia H. Shadid en Anja Sommer
  • Echogeleide foamsclerose wordt steeds frequenter toegepast voor de behandeling van stamvarices, gezien het minimaal invasieve karakter ervan en het hoge succespercentage in de zin van occlusie van de behandelde varix.

  • Om tot een beter begrip en standaardisatie van deze behandeling te komen, organiseerden experts een consensusbijeenkomst.

  • Op basis van hun ervaringen en met behulp van literatuurgegevens werd een praktische leidraad opgesteld voor de behandeling van stamvarices met echogeleide foamsclerose. Deze leidraad biedt een overzicht van deze nieuwe techniek voor de specialist en de huisarts.