Praktijk van de hulpverlening aan oorlogs- en andere geweldsslachtoffers.

Media
J. Dane
F. Dekking
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2101

Praktijk van de hulpverlening aan oorlogs- en andere geweldsslachtoffers. Opstellen naar aanleiding van een lezingencyclus, georganiseerd in de periode februari-mei 1985 door de Stichting ICODO. Onder redactie van J.Dane. 157 bl., 1 fig., 1 tabel. Swets & Zeitlinger, Lisse 1986. Prijs: ingen. ƒ 35,-.

De Stichting ICODO (Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening…

Ook interessant

Reacties