Prader-Willi-syndroom en slaperigheid; diagnostische waakzaamheid geboden
Open

Klinische les
13-05-1993
B. Helbing-Zwanenburg, H.M. Evenhuis en H.A.C. Kamphuisen
Aanvaard op 01-05-1992.
Gepubliceerd op 13-05-1993.
In print verschenen in week 19 1993.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:941-4