Postinjectiesyndroom na depotinjectie met olanzapine

Klinische praktijk
Erik B. Wilms
Marijke T. van der Velden
Fred H. van Essen
Celine ten Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7885
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
In het artikel stond dat de bloedglucoseconcentratie 16 mg/l was. Dit moet zijn: 16 mmol/l.

Samenvatting

Achtergrond

Olanzapinepamoaat is een antipsychoticum in depotvorm dat 1 maal per 2-4 weken intramusculair wordt toegediend. Kort na toediening ervan kan een postinjectiesyndroom ontstaan dat gepaard gaat met een acute intoxicatie met olanzapine.

Casus

Een 42-jarige man met schizofrenie verloor het bewustzijn 30 min na toediening van olanzapinepamoaat. Hij werd opgenomen in een nabijgelegen ziekenhuis met tachycardie, hypotensie, vernauwde pupillen (‘pin-point’-pupillen) en een bedreigde ademhaling die leidde tot een verlaagde zuurstofsaturatie. Patiënt werd gedurende 1 nacht beademd en herstelde binnen 2 dagen.

Conclusie

Een postinjectiesyndroom kan zich ontwikkelen na toediening van olanzapinepamoaat als de totale hoeveelheid olanzapine direct vrijkomt uit de spier. Na elke injectie dient de patiënt daarom gedurende minimaal 3 h te worden geobserveerd. Het risico op een postinjectiesyndroom en de noodzakelijke observatieperiode dienen te worden meegewogen bij het besluit om een behandeling met olanzapinepamoaat in depotvorm te beginnen.

Auteursinformatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, afd. Klinisch-farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium, Den Haag.

Dr. E.B. Wilms, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Parnassia, afd. Ambulant Centrum voor Volwassenen, Den Haag.

Drs. M.T. van der Velden en drs. F.H. van Essen, psychiaters.

Medisch Centrum Haaglanden, afdeling Interne Geneeskunde, Den Haag.

C. ten Brink, MSc, aios interne geneeskunde.

Contact dr. E.B. Wilms (e.wilms@ahz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik B. Wilms ICMJE-formulier
Marijke T. van der Velden ICMJE-formulier
Fred H. van Essen ICMJE-formulier
Celine ten Brink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties