Post-partumpsychose
Open

Een acuut beeld dat doortastend optreden vergt
Klinische les
22-05-2015
Iris E. Sommer, Metten Somers, Marthe Bartel, Elisabeth Vonk, Rob van Ojen en Marjan Kromkamp
Aanvaard op 22-04-2015.
Gepubliceerd op 22-05-2015.
In print verschenen in week 23 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8921