Positieve okselklieren borstkanker: bestralen of opereren?

Leonore Albers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2541

Rectificatie

In het onderstaande nieuwsbericht is een fout geslopen. In zin 2, 'maar de morbiditeit is wel significant lager dan bij radiotherapie', hadden 'wel' en 'dan' weggelaten moeten worden.

Een okselklierdissectie en radiotherapie van de oksel zorgen beide voor een vergelijkbaar laag aantal recidieven bij borstkankerpatiënten met een positieve schildwachtklier. Maar de morbiditeit is wel significant lager dan bij radiotherapie. Dat is de conclusie van de AMAROS-trial in The Lancet Oncology (2014;15:1303-10).

Een okselkliertoilet gaat gepaard met…

Ook interessant

Reacties

Gert
van den Berg

"Maar de morbiditeit is wel significant lager dan bij radiotherapie"

In de chirurgie groep is meer lymfoedeem, en minder beweegljkheid. 

Ik ben wel benieuwd waaruit die lagere morbiditeit dan bestaat. Die wordt nergens benoemd in dit artikel.

Moeten de woordjes <wel>  en <dan> weggelaten worden?

"Toch concluderen de auteurs dat radiotherapie van de oksel een valide behandeling is, met minder morbiditeit dan de chirurgische aanpak"

Dat zou ook mijn conclusie zijn na het lezen van dit artikel.

Moet ook het woordje <toch> worden weggelaten?

Misschien zijn er een aantal fouten in het artikel geslopen, anders begrijp ik het artikel niet.

Gert van den Berg, tropenarts