Polydactylie

Klinische praktijk
J.-P.A. Nicolai
B.C.J. Hamel
G.A. Menalda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:157-9

Polydactylie is de meest voorkomende aangeboren handafwijking, al variëren de incidentiecijfers sterk.12 De afwijking komt bij het negroïde ras 10 maal zo vaak voor als bij het blanke ras. De misvorming, die direct bij de geboorte opvalt, werd 3000 jaar geleden reeds beschreven.3 Bij 6,9 van 175 Japanse patiënten bleek de afwijking familiair voor te komen.4

Polydactylie kan worden verdeeld in pre-axiale (aan de radiale zijde van de hand), post-axiale (aan de ulnaire zijde van de hand) en complexe vormen (tabel 1).1 Uit klinisch oogpunt moet de polydactylie worden onderverdeeld, waardoor gesproken wordt van pre-axiale, centrale en post-axiale polydactylie. In een groep van 540 patiënten met polydactylie vermeldt Buck-Gramcko 54 met pre-axiale, 13 met centrale en 33 met post-axiale afwijkingen.5

Pre-axiale polydactylie

De pre-axiale vorm, voor het gemak dubbele duim genoemd, bleek bij 6,8 van 88 patiënten erfelijk. Type 1 komt het meest…

Auteursinformatie

Centrum voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem.

Dr.J.-P.A.Nicolai, plastisch chirurg.

Sint-Radboudziekenhuis, Anthropogenetisch Instituut, Werkgroep Erfelijkheidsadviezen, Nijmegen.

B.C.J.Hamel, klinisch geneticus.

Revalidatiecentrum ‘Johanna Stichting’, Arnhem.

Mw.G.A.Menalda, revalidatie-arts.

Contact dr.J.-P.A.Nicolai

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties