Pneumomediastinum: ingrijpen is niet altijd vereist
Open

Klinische les
06-10-2015
Herman J.A. Zandvoort, Hidde M. Kroon, Stephanie C.E. Schuit en Bas P.L. Wijnhoven
Aanvaard op 19-08-2015.
Gepubliceerd op 06-10-2015.
In print verschenen in week 6 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9379