Pneumocystis carinii-pneumonie bij patiënten met een ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
Open

Casuïstiek
07-01-1991
M.J.M. Smit, R. de Groot, J.J.M. van Dongen, J.A. Hazelzet, J.F. Sluiters en H.J. Neyens

In de periode van 1980 tot 1988 werden drie patiënten gezien bij wie een Pneumocystis carinii-pneumonie de eerste uiting was van een ernstige gecombineerde immunodeficiëntie (SCID). De pneumonie bij de eerste patiënt reageerde goed op behandeling met trimethoprimsulfamethoxazol (TmpSmz). De tweede patiënt overleed ondanks therapie met TmpSmz en pentamidine. Bij de derde patiënt werd vanwege onvoldoende reactie op TmpSmz en pentamidine begonnen met een behandeling met trimetrexaat en leucovorine, waarmee geleidelijk een volledig herstel optrad. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van deze drie patiënten wordt nader ingegaan op de symptomen en de behandeling van P. carinii-pneumonie bij patiënten met een SCID.