Pneumocystis carinii-pneumonie bij patiënten met een ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
Open

Casuïstiek
07-01-1991
M.J.M. Smit, R. de Groot, J.J.M. van Dongen, J.A. Hazelzet, J.F. Sluiters en H.J. Neyens
Aanvaard op 23-08-1990.
Gepubliceerd op 07-01-1991.
In print verschenen in week 1 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:24-6