Plastische chirurgie als ultimum refugium bij lichen sclerosus
Open

Richtlijnen
20-05-1997
W.R. van Straalen, J.J. Hage, E. Bloemena en A. Glastra

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Afd. Plastische Chirurgie: W.R.van Straalen, assistent-geneeskundige; dr.J.J.Hage, plastisch chirurg.
Afd. Pathologie: mw.dr.E.Bloemena, patholoog.
Ziekenhuis Hilversum, afd. Dermatologie, Hilversum.
Mw.A.Glastra, huidarts.
Correspondentieadres: dr.J.J.Hage.