Plastiek tot herstel van het te ver gespleten onderste traankanaaltje

Onderzoek
Benjamins, C.E. en Romunde, L.H. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:33-5